Już jutro…:

26 wrz 2015

przeorJuż jutro debata o kondycji duchowej Polaków. Pierwsza debata o Ślubach Narodu z cyklu „Raport Jasnogórski 2016” już w najbliższą niedzielę, 27 września, odbędzie się na Jasnej Górze. W 50 lat po Millenium chrztu Polski paulini podejmują refleksję nad programem, który w 1956 r. zapisał w Ślubach Prymas Wyszyński. Przez dziewięć miesięcy przedstawiciele świata Kościoła, nauki i kultury spotykać się będą w Sali Rycerskiej, w obecności widowni i zaproszonych gości, by rozmawiać o kondycji duchowej Polaków.

Przeor Jasnej Góry przypomina, że Śluby są ważnym, wciąż niezrealizowanym programem odnowy narodu, który trzeba przypominać, zwłaszcza teraz, w kontekście zbliżającej się rocznicy chrztu Polski. – W Ślubach Narodu widzimy jak ważne jest wprowadzanie tajemnicy chrztu świętego i oddanie się Bogu w naszej codzienności. To oddanie się Bogu ma przekładać się na życie społeczne, moralne, moje osobiste, ale też życie rodzinne, ma sięgać głęboko, w moje życie zawodowe, w moją prywatność, bo nie jestem oddany Bogu nie tylko w jakiś momentach mojego życia, ale cały jestem w Nim zanurzony w chrzcie świętym, tak, jak cały zanurzam się w wodzie chrzcielnej – powiedział o. Marian Waligóra.

Jasnogórski przeor podkreślił, że 1050. rocznica chrztu Polski jest szczególną okazją, by program duchowy zawarty w Ślubach Narodu ożywiać w naszej świadomości. – Śluby są aktualnym programem, one się nie zestarzały – zauważył o. Waligóra. Dodał, że „oczywiście może język, sposób podania tych treści wymaga dostosowania do współczesnych czasów, ale to nie oznacza, że są one nieaktualne a rocznica chrztu Polski jest okazją, by ten program ożywiać”.

Paulini mają nadzieję, że być może uda się stworzyć swoisty raport o stanie realizacji Ślubów i kondycji duchowej narodu polskiego.

Tematami debat „Raport jasnogórski 2016” Paulini uczynili hasła zaczerpnięte z dziewięcioletniej nowenny przed rokiem 1966, kiedy to Kościół w Polsce i cały naród przygotowywał się do Millenium chrztu Polski. Kard. Stefan Wyszyński duszpasterskim programem na dziewięć lat, tak zwanej Wielkiej Nowenny, obrał treść Ślubów Jasnogórskich z 1956 r. Pragnął, aby program Ślubów wszedł w codzienne życie Polaków, w czas obrony wiary w sercach ludzi, wobec nieustającej walki przeciwko Bogu i Kościołowi.

Pierwsza debata odbywać się będzie pod hasłem: „Wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Dyskutantami będą: abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Anna Rastawicka – członkini Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu, Joanna Banasiuk – doktor nauk prawnych i Marek Jurek – poseł do Parlamentu Europejskiego. Całość poprowadzi Jan Pospieszalski – dziennikarz i publicysta. Dyskusja będzie rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet, stacje radiowe i telewizyjne.
Początek spotkania Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej, w niedzielę o godz. 18.30.

Debatami „Raport jasnogórski 2016” Jasna Góra powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. Jako reprezentatywny salon klasztoru Sala Rycerska w przeszłości była miejscem różnych uroczystości. W archiwach odnotowano, że w latach 1656 – 57 i 1661 tu właśnie odbywały się posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej. Król Polski Jan Kazimierz w roku 1661 wykorzystał Salę Rycerską jako królewską salę tronową. 4 lutego tego samego roku odbywała się w niej audiencja dla posłów kozackich, a następnego dnia, dla posłów cara Aleksandra Michajłowicza. Pomieszczenie to wykorzystano również w czasie ślubu Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburżanką, który odbył się na Jasnej Górze w 1670 r., oraz zapewne w czasie pielgrzymki Jana III Sobieskiego przed bitwą pod Wiedniem w 1683 r.

Oprócz oficjalnych uroczystości o charakterze państwowym w Sali Rycerskiej odbywały się wewnętrzne uroczystości paulińskie. Dawniej sala ta służyła do dysput teologicznych i nazywała się Salą Dysput. W roku 1936 w Sali Rycerskiej odbywały się obrady Synodu Plenarnego Polski, którym przewodniczył legat papieski – kard. Marmaggi.

« powrót…
facebook youtube twitter