Debata II – zaproszenie:

25 paź 2015

Druga debata o Ślubach Narodu z cyklu „Raport Jasnogórski 2016” odbędzie się na Jasnej Górze już w najbliższą sobotę, 24 października. W 50 lat po Millenium chrztu Polski paulini podejmują refleksję nad programem, który w 1956 r. zapisał w Ślubach Prymas Wyszyński.
Raz w miesiącu, aż do 3 maja, kiedy to w związku z jubileuszem chrztu Polski, odbędzie się kolejne narodowe zawierzenie Maryi, przedstawiciele świata Kościoła, nauki i kultury spotykają się w Sali Rycerskiej, w obecności widowni i zaproszonych gości, by rozmawiać o kondycji duchowej Polaków.

Hasłem najbliższej debaty będą słowa: „Naród wierny łasce”. Jak przypomniał o. Mariusz Tabulski, definitor Zakonu Paulinów kard. Stefan Wyszyński w Ślubach Narodu wyjaśniał ten temat modląc się: Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię, pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny wiecznej”. Zdaniem o. Tabulskiego Prymas Wyszyński wskazał na kierunki naszej pracy nie tylko osobistej, każdego z nas, ale i pracy wspólnej.


Właśnie w odniesieniu do wspólnoty, jak dodał o. Michał Legan, dyrektor jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej, podczas najbliższej debaty jej uczestnicy podjąć mają próbę zdefiniowania pojęcia „naród”. – Mamy nadzieję, że ta debata da nam jakieś światło, jak dziś w tej nowej rzeczywistości możemy zdefiniować naród – powiedział paulin. Podkreślił, że to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ „widzimy, że są w Polsce ludzie, którzy są gotowi kogoś z narodu wykluczyć, o kimś powiedzieć, że się nie nadaje, że nie ma prawa nazywać się Polakiem”. Zdaniem o. Legana są dziś ludzie „którzy temat doświadczenia narodowego i polskości banalizują, traktują niepoważnie albo nawet z nienawiścią”. – Te postawy wymagają korekty więc pytamy: co to jest naród? Kto dziś jest Polakiem? – powiedział zakonnik.

Tym razem do dyskusji zaproszeni zostali: bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Episkopatu Polski, dziennikarka Agnieszka Porzezińska, autorka filmu „Tajemnica tajemnic”, Piotr Oszczanowski, historyk sztuki z Wrocławia oraz ks. Wojciech Sadłoń, socjolog z Instytutu Statystyki Kościoła. Piotr Oszczanowski jest protestantem. Jak wyjaśniają Paulini został zaproszony także dlatego, by podzielić się doświadczeniem przeżywania łaski w rozumieniu protestantów, ale również dlatego, by zauważyć, że Polakami są także protestanci, Żydzi, prawosławni. – Nie możemy o tym zapomnieć w naszym raporcie o Ślubach Narodu. Chcemy być ekumeniczni, bo do tego wzywa nas miłość chrześcijańska i Sobór Watykański II – powiedział Definitor Zakonu Paulinów.

Sobotnią debatę poprzedzi o 17.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej w intencji Ojczyzny i wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu. Sama debata rozpocznie się o 19.00 a spotkanie uwieńczy Apel Jasnogórski pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia. Udział w debacie należy potwierdzić w Bibliotece Maryjnej na Jasnej Górze (biblmar@jasnagora.pl lub pod numerem tel. 34 37-77-439) .

Tematami debat „Raport jasnogórski 2016” Paulini uczynili hasła zaczerpnięte z dziewięcioletniej nowenny przed rokiem 1966, kiedy to Kościół w Polsce i cały naród przygotowywał się do Millenium chrztu Polski. Kard. Stefan Wyszyński duszpasterskim programem na dziewięć lat, tak zwanej Wielkiej Nowenny, obrał treść Ślubów Jasnogórskich z 1956 r. Pragnął, aby program Ślubów wszedł w codzienne życie Polaków, w czas obrony wiary w sercach ludzi, wobec nieustającej walki przeciwko Bogu i Kościołowi.

Debaty odbywają się w historycznych wnętrzach Sali Rycerskiej, pamiętających czasy dawnych dysput teologicznych prowadzonych przez paulińskich zakonników. Specjalnie na spotkania Sala Rycerska jest przygotowana w nowoczesnej aranżacji. Debaty z cyklu „Raport Jasnogórski 2016” są rejestrowane przez kamery Tygodnika Katolickiego Niedziela, który jest współorganizatorem dysput. Ogólnodostępne materiały z debaty i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.raport.jasnagora.pl.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Prezydent RP Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

it/Jasna Góra

« powrót…
facebook youtube twitter